فیلم/ مهر تایید سخنگوی قوه قضاییه به فیلم افشاگرانه فارس/ دری اصفهانی به صورت مخفیانه جلسات هسته‌ای را ضبط می‌کرد

فیلم/ مهر تایید سخنگوی قوه قضاییه به فیلم افشاگرانه فارس/ دری اصفهانی به صورت مخفیانه جلسات هسته‌ای را ضبط می‌کرد
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوالی درخصوص فیلم افشاگرانه امروز فارس درباره ضبط مخفیانه جلسات هسته‌ای توسط جاسوس هسته‌ای، گفت: دری اصفهانی به صورت مخفیانه جلسات هسته‌ای را ضبط می‌کرد.

فیلم/ مهر تایید سخنگوی قوه قضاییه به فیلم افشاگرانه فارس/ دری اصفهانی به صورت مخفیانه جلسات هسته‌ای را ضبط می‌کرد

حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوالی درخصوص فیلم افشاگرانه امروز فارس درباره ضبط مخفیانه جلسات هسته‌ای توسط جاسوس هسته‌ای، گفت: دری اصفهانی به صورت مخفیانه جلسات هسته‌ای را ضبط می‌کرد.
فیلم/ مهر تایید سخنگوی قوه قضاییه به فیلم افشاگرانه فارس/ دری اصفهانی به صورت مخفیانه جلسات هسته‌ای را ضبط می‌کرد