فیلم/ هاشمی رفسنجانی: عشق من آقای خامنه‌ای است

فیلم/ هاشمی رفسنجانی: عشق من آقای خامنه‌ای است
در ویدئوی پیش رو اظهارات مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی درخصوص ارتباط نزدیک با رهبر انقلاب را می‌بینید.

فیلم/ هاشمی رفسنجانی: عشق من آقای خامنه‌ای است

در ویدئوی پیش رو اظهارات مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی درخصوص ارتباط نزدیک با رهبر انقلاب را می‌بینید.
فیلم/ هاشمی رفسنجانی: عشق من آقای خامنه‌ای است