فیلم | پیروزی مقتدرانه خدابخشی در مسابقه اول

فیلم | پیروزی مقتدرانه خدابخشی در مسابقه اول
مهدی خدابخشی تکواندوکار وزن منهای ۸۰ کیلوگرم کشورمان در اولین دیدار موفق شد با نتیجه ۱۳ بر ۱ میکل فررا از هندوراس را ببرد و به مرحله بعد صعود کند.

فیلم | پیروزی مقتدرانه خدابخشی در مسابقه اول

مهدی خدابخشی تکواندوکار وزن منهای ۸۰ کیلوگرم کشورمان در اولین دیدار موفق شد با نتیجه ۱۳ بر ۱ میکل فررا از هندوراس را ببرد و به مرحله بعد صعود کند.
فیلم | پیروزی مقتدرانه خدابخشی در مسابقه اول

مدرسه