فیلم/ چادر زلزله‌زدگان خیس آب شد!

فیلم/ چادر زلزله‌زدگان خیس آب شد!
پس از بارش شدید باران در سرپل ذهاب، آب به داخل چادر زلزله‌زدگان این منطقه رفت.

فیلم/ چادر زلزله‌زدگان خیس آب شد!

پس از بارش شدید باران در سرپل ذهاب، آب به داخل چادر زلزله‌زدگان این منطقه رفت.
فیلم/ چادر زلزله‌زدگان خیس آب شد!