فیلم/ کیایی: پلاسکو نماد اقتصاد ایران بود که فرو ریخت

فیلم/ کیایی: پلاسکو نماد اقتصاد ایران بود که فرو ریخت
مصطفی کیایی در نشست خبری فیلم چهارراه استانبول گفت: من قصد داشتم فیلمی بسازم که پلاسکو درآن نقش داشته باشد یعنی دغدغه ام نشان دادن پلاسکو نبود بلکه نشان دادن اقتصاد ایران بود.

فیلم/ کیایی: پلاسکو نماد اقتصاد ایران بود که فرو ریخت

مصطفی کیایی در نشست خبری فیلم چهارراه استانبول گفت: من قصد داشتم فیلمی بسازم که پلاسکو درآن نقش داشته باشد یعنی دغدغه ام نشان دادن پلاسکو نبود بلکه نشان دادن اقتصاد ایران بود.
فیلم/ کیایی: پلاسکو نماد اقتصاد ایران بود که فرو ریخت