فیلم | گل مسلم لیونل مسی که مورد قبول داور قرار نگرفت!

فیلم | گل مسلم لیونل مسی که مورد قبول داور قرار نگرفت!
گل لیونل مسی در بازی شب گذشته با والنسیا که وارد دروازه شد اما کمک داور اعتقادی به عبور توپ از خط دروازه نداشت،این اتفاق امروز جنجالی در فوتبال اسپانیا به پا کرده است.

فیلم | گل مسلم لیونل مسی که مورد قبول داور قرار نگرفت!

گل لیونل مسی در بازی شب گذشته با والنسیا که وارد دروازه شد اما کمک داور اعتقادی به عبور توپ از خط دروازه نداشت،این اتفاق امروز جنجالی در فوتبال اسپانیا به پا کرده است.
فیلم | گل مسلم لیونل مسی که مورد قبول داور قرار نگرفت!