قاتل خاموش 4 نفر از اعضای یک خانواده را در اراک به کام مرگ برد

قاتل خاموش 4 نفر از اعضای یک خانواده را در اراک به کام مرگ برد
چهار نفر از اعضای یک خانواده بر اثر گاز گرفتگی در روستای ابراهیم‌آباد شهرستان اراک جان باختند.

قاتل خاموش 4 نفر از اعضای یک خانواده را در اراک به کام مرگ برد

چهار نفر از اعضای یک خانواده بر اثر گاز گرفتگی در روستای ابراهیم‌آباد شهرستان اراک جان باختند.
قاتل خاموش 4 نفر از اعضای یک خانواده را در اراک به کام مرگ برد