قاسمی: موضوع قتل جوان ایرانی در آمریکا در حال بررسی و پیگیری جدی است

قاسمی: موضوع قتل جوان ایرانی در آمریکا در حال بررسی و پیگیری جدی است
سخنگوی وزارت خارجه ضمن ابراز تاسف شدید از قتل یک جوان ایرانی در آمریکا اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی و پیگیری جدی است.

قاسمی: موضوع قتل جوان ایرانی در آمریکا در حال بررسی و پیگیری جدی است

سخنگوی وزارت خارجه ضمن ابراز تاسف شدید از قتل یک جوان ایرانی در آمریکا اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی و پیگیری جدی است.
قاسمی: موضوع قتل جوان ایرانی در آمریکا در حال بررسی و پیگیری جدی است