قاسمی: وزرای خارجه اسپانیا و هلند امشب به تهران می‌آیند

قاسمی: وزرای خارجه اسپانیا و هلند امشب به تهران می‌آیند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که وزرای خارجه اسپانیا و هلند به منظور رایزنی با ظریف و مقامات کشورمان امشب به تهران سفر می‌کنند.

قاسمی: وزرای خارجه اسپانیا و هلند امشب به تهران می‌آیند

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که وزرای خارجه اسپانیا و هلند به منظور رایزنی با ظریف و مقامات کشورمان امشب به تهران سفر می‌کنند.
قاسمی: وزرای خارجه اسپانیا و هلند امشب به تهران می‌آیند