قاسم رضایی مدال برنز را بر سینه آویخت/ پایان کار کشتی فرنگی با ۲ برنز در المپیک ریو

قاسم رضایی مدال برنز را بر سینه آویخت/ پایان کار کشتی فرنگی با ۲ برنز در المپیک ریو
نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان در بازی‌های المپیک برزیل، با پیروزی مقابل حریف سوئدی به مدال برنز دست یافت.

قاسم رضایی مدال برنز را بر سینه آویخت/ پایان کار کشتی فرنگی با ۲ برنز در المپیک ریو

نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان در بازی‌های المپیک برزیل، با پیروزی مقابل حریف سوئدی به مدال برنز دست یافت.
قاسم رضایی مدال برنز را بر سینه آویخت/ پایان کار کشتی فرنگی با ۲ برنز در المپیک ریو

ganool review