قدرت نمایی یک پراید در گچساران/تصاویر

قدرت نمایی یک پراید در گچساران/تصاویر
ظهر امروز یک خودوری پراید با ۳ سرنشین به یک پایه بتنی برق برخورد کرد که همه سرنشینان این خودور مصدوم و به بیمارستان انتقال داده شدند.

قدرت نمایی یک پراید در گچساران/تصاویر

ظهر امروز یک خودوری پراید با ۳ سرنشین به یک پایه بتنی برق برخورد کرد که همه سرنشینان این خودور مصدوم و به بیمارستان انتقال داده شدند.
قدرت نمایی یک پراید در گچساران/تصاویر

خرید بک لینک