قرآن را باید به برنامه اصلی مردم تبدیل کنیم/ حمایت از بخش خصوصی را در اولویت قرار می‌دهیم

قرآن را باید به برنامه اصلی مردم تبدیل کنیم/ حمایت از بخش خصوصی را در اولویت قرار می‌دهیم
رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس با بیان اینکه قرآن باید برنامه اصلی مردم جامعه باشد نه فوق‌برنامه، به نقش بخش‌های خصوصی در توسعه فرهنگ قرآنی اشاره کرد و گفت: حمایت از بخش‌های خصوصی در عرصه قرآن را سال آینده در اولویت خود قرار می‌دهیم.

قرآن را باید به برنامه اصلی مردم تبدیل کنیم/ حمایت از بخش خصوصی را در اولویت قرار می‌دهیم

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس با بیان اینکه قرآن باید برنامه اصلی مردم جامعه باشد نه فوق‌برنامه، به نقش بخش‌های خصوصی در توسعه فرهنگ قرآنی اشاره کرد و گفت: حمایت از بخش‌های خصوصی در عرصه قرآن را سال آینده در اولویت خود قرار می‌دهیم.
قرآن را باید به برنامه اصلی مردم تبدیل کنیم/ حمایت از بخش خصوصی را در اولویت قرار می‌دهیم