قطع شبکه‌های اجتماعی دائمی نیست

قطع شبکه‌های اجتماعی دائمی نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شایعات مبنی بر قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی را نادرست خواند.

قطع شبکه‌های اجتماعی دائمی نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شایعات مبنی بر قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی را نادرست خواند.
قطع شبکه‌های اجتماعی دائمی نیست