قیمت نفت اوپک افزایش یافت/ هر بشکه نفت اوپک ۶۱.۱۴ دلار

قیمت نفت اوپک افزایش یافت/ هر بشکه نفت اوپک ۶۱.۱۴ دلار
در آخرین مبادلات روز گذشته بازار جهانی نفت، در حالی که قیمت نفت برنت از ابتدای سال جاری روند کاهشی را پیموده است، قیمت نفت اوپک ۵ سنت افزایش یافت.

قیمت نفت اوپک افزایش یافت/ هر بشکه نفت اوپک ۶۱.۱۴ دلار

در آخرین مبادلات روز گذشته بازار جهانی نفت، در حالی که قیمت نفت برنت از ابتدای سال جاری روند کاهشی را پیموده است، قیمت نفت اوپک ۵ سنت افزایش یافت.
قیمت نفت اوپک افزایش یافت/ هر بشکه نفت اوپک ۶۱.۱۴ دلار