لزوم برخورد قاطع با استاد هتاک به نظام/ هشدار نسبت به گفت‌وگو با رسانه معاند

لزوم برخورد قاطع با استاد هتاک به نظام/ هشدار نسبت به گفت‌وگو با رسانه معاند
بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار بررسی گفت‌وگوهای مکرر یکی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه با رسانه معاند بی بی سی و نسبت دروغ دادن به جمهوری اسلامی از سوی این عضو هیأت علمی شد.

لزوم برخورد قاطع با استاد هتاک به نظام/ هشدار نسبت به گفت‌وگو با رسانه معاند

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار بررسی گفت‌وگوهای مکرر یکی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه با رسانه معاند بی بی سی و نسبت دروغ دادن به جمهوری اسلامی از سوی این عضو هیأت علمی شد.
لزوم برخورد قاطع با استاد هتاک به نظام/ هشدار نسبت به گفت‌وگو با رسانه معاند
“error_code”in a&&-1!==$.inArray(parseInt(a.error_code),[234,235,236,242]))d.push(fb_csn),delete fb_csn;”undefined”!==typeof fb_ab&&b&&(d.push(fb_ab),delete fb_ab);”error_code”in a&&”undefined”!==typeof fb_ec&&(d.push(fb_ec),delete fb_ec,c+=”&ec=”+parseInt(a.error_code));”undefined”!==typeof d&&0<d.length&&$.ajax({url:fb+d.join(",")+c});g(a)};window.createCaf=function(){function b(a){return google.ads.domains.Caf.apply(this,a)}b.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new b(arguments)}}();createCaf.apply(this,f())})();

<li><a href="http://silberwelt.info/info/.html?ses=Y3JlPTE1MTk2NTczMTcmdGNpZD1zaWxiZXJ3ZWx0LmluZm81YTk0MjE2NTFjOWI4NS41MTY0Njc2MSZma2k9MCZ0YXNrPXNlYXJjaCZkb21haW49c2lsYmVyd2VsdC5pbmZvJmxhbmd1YWdlPWRlJmFfaWQ9MiZzZXNzaW9uPXVNVGRrRF9DdnNZQnp0c3lnOHoy&keyword=&token=”>

var rls = {b1: {position: ‘1’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’},b2: {position: ‘2’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’}}
var start=0; function buildBlocks(a){if(“undefined”!==typeof cafEl&&2!==prs){var e=[pdto.caf];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)&&”relatedsearch”===this.caf.type){var c=start+this.caf.number,d=[];for(i=start;ia.length-1);i++)d[i]=a[i].term,start=i+1;this.caf.terms=d.join(“,”);this.caf.optimizeTerms=!1;e.push(this.caf)}});createCaf.apply(this,e)}else for(b in rls)if(0==rls[b].use_from){var d=$(“.related_link_block_”+rls[b].position);if(d.length){var f=start+parseInt(rls[b].amount, 10);for(i=start;ia.length-1);i++){var c=””;if(i==f-1/*!normalize.css v1.1.2