لزوم حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان/ اسلام با مظاهر پیشرفت و تمدن مخالف نیست

لزوم حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان/ اسلام با مظاهر پیشرفت و تمدن مخالف نیست
رئیس دانشگاه آزاد گفت: مردم با پذیرش رهبری امام خمینی (ره) و حرکت زیر سایه زعامت ایشان با وحدت و همدلی توانستند انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.

لزوم حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان/ اسلام با مظاهر پیشرفت و تمدن مخالف نیست

رئیس دانشگاه آزاد گفت: مردم با پذیرش رهبری امام خمینی (ره) و حرکت زیر سایه زعامت ایشان با وحدت و همدلی توانستند انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.
لزوم حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان/ اسلام با مظاهر پیشرفت و تمدن مخالف نیست