لندن به اقدام ترامپ در بازنشر توئیت‌های ضداسلامی واکنش نشان داد

لندن به اقدام ترامپ در بازنشر توئیت‌های ضداسلامی واکنش نشان داد
دفتر نخست‌وزیری انگلیس به اقدام «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در بازنشر چند توئیت ضد مسلمانان واکنش نشان داد.

لندن به اقدام ترامپ در بازنشر توئیت‌های ضداسلامی واکنش نشان داد

دفتر نخست‌وزیری انگلیس به اقدام «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در بازنشر چند توئیت ضد مسلمانان واکنش نشان داد.
لندن به اقدام ترامپ در بازنشر توئیت‌های ضداسلامی واکنش نشان داد