لودریان: برنامه موشکی ایران موجب نگرانیست/الجبیر:حزب‌الله، اساس بحران منطقه است

لودریان: برنامه موشکی ایران موجب نگرانیست/الجبیر:حزب‌الله، اساس بحران منطقه است
وزیر خارجه فرانسه و وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک به موضوع موشک‌های ایران پرداختند؛ در ادامه، وزیر خارجه عربستان بار دیگر حملات لفظی خود علیه حزب‌الله را تکرار کرد.

لودریان: برنامه موشکی ایران موجب نگرانیست/الجبیر:حزب‌الله، اساس بحران منطقه است

وزیر خارجه فرانسه و وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک به موضوع موشک‌های ایران پرداختند؛ در ادامه، وزیر خارجه عربستان بار دیگر حملات لفظی خود علیه حزب‌الله را تکرار کرد.
لودریان: برنامه موشکی ایران موجب نگرانیست/الجبیر:حزب‌الله، اساس بحران منطقه است