لودریان: در سفر تهران، با مقام‌های ایران اختلاف داشتیم

لودریان: در سفر تهران، با مقام‌های ایران اختلاف داشتیم
وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای درباره سفرش به تهران و گفت‌وگو با مقام‌های ایران درباره مسائل مختلف توضیحاتی ارائه کرده است.

لودریان: در سفر تهران، با مقام‌های ایران اختلاف داشتیم

وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای درباره سفرش به تهران و گفت‌وگو با مقام‌های ایران درباره مسائل مختلف توضیحاتی ارائه کرده است.
لودریان: در سفر تهران، با مقام‌های ایران اختلاف داشتیم