لوکوموتیو در فولادشهر ذوب شد/ نخستین 3 امتیازی آسیا برای تیم ژنرال

لوکوموتیو در فولادشهر ذوب شد/ نخستین 3 امتیازی آسیا برای تیم ژنرال
ذوب آهن اصفهان در دومین هفته از لیگ قهرمانان آسیا توانست در برابر لوکوموتیو تاشکند به برتری 2 بر صفر برسد و نخستین سه امتیاز را در لیگ قهرمانان آسیا کسب کند.

لوکوموتیو در فولادشهر ذوب شد/ نخستین 3 امتیازی آسیا برای تیم ژنرال

ذوب آهن اصفهان در دومین هفته از لیگ قهرمانان آسیا توانست در برابر لوکوموتیو تاشکند به برتری 2 بر صفر برسد و نخستین سه امتیاز را در لیگ قهرمانان آسیا کسب کند.
لوکوموتیو در فولادشهر ذوب شد/ نخستین 3 امتیازی آسیا برای تیم ژنرال