لیورپول مشتری رسمی سردار ایرانی!

لیورپول مشتری رسمی سردار ایرانی!
روزنامه معتبر گاردین این بار از ابراز علاقه باشگاه قدیمی انگلستان برای جذب ستاره ایرانی نوشت.

لیورپول مشتری رسمی سردار ایرانی!

روزنامه معتبر گاردین این بار از ابراز علاقه باشگاه قدیمی انگلستان برای جذب ستاره ایرانی نوشت.
لیورپول مشتری رسمی سردار ایرانی!

نصب تلگرام فارسی