ماجرای قبول ولایتعهدی امام رضا (ع) از زبان شهید مطهری+ صوت

ماجرای قبول ولایتعهدی امام رضا (ع) از زبان شهید مطهری+ صوت
استاد شهید مطهری بنا به روایات نقل کردند در جریان قبول ولایتعهدی امام رضا(ع)،‌ ایشان خطاب به مأمون گفت که تو یا ذی حق در خلافتی یا نیستی، که در هر دو صورت نمی‌توانی خلافت را به کس دیگری منتقل کنی.

ماجرای قبول ولایتعهدی امام رضا (ع) از زبان شهید مطهری+ صوت

استاد شهید مطهری بنا به روایات نقل کردند در جریان قبول ولایتعهدی امام رضا(ع)،‌ ایشان خطاب به مأمون گفت که تو یا ذی حق در خلافتی یا نیستی، که در هر دو صورت نمی‌توانی خلافت را به کس دیگری منتقل کنی.
ماجرای قبول ولایتعهدی امام رضا (ع) از زبان شهید مطهری+ صوت

عکس های داغ جدید