مالیات بر قند نوشابه‌های گازدار برای مبارزه با چاقی کودکان

مالیات بر قند نوشابه‌های گازدار برای مبارزه با چاقی کودکان
همشهری آنلاین نوشت: دولت اعلام کرد بر شرکت‌هایی که نوشابه‌های گازدار شیرین شده می‌فروشند، مالیات وضع می‌کند و درآمد حاصل را در برنامه‌های بهداشتی برای کودکان مدارس به‌عنوان بخشی از راهبرد درازمدت علیه چاقی دوران کودکی، سرمایه‌گذاری می‌کند.

مالیات بر قند نوشابه‌های گازدار برای مبارزه با چاقی کودکان

همشهری آنلاین نوشت: دولت اعلام کرد بر شرکت‌هایی که نوشابه‌های گازدار شیرین شده می‌فروشند، مالیات وضع می‌کند و درآمد حاصل را در برنامه‌های بهداشتی برای کودکان مدارس به‌عنوان بخشی از راهبرد درازمدت علیه چاقی دوران کودکی، سرمایه‌گذاری می‌کند.
مالیات بر قند نوشابه‌های گازدار برای مبارزه با چاقی کودکان

مجله اتومبیل