ماکرون: باید بر برنامه موشکی ایران نظارت کنیم/مکانیسم‌های تحریمی لازمند

ماکرون: باید بر برنامه موشکی ایران نظارت کنیم/مکانیسم‌های تحریمی لازمند
رئیس‌جمهور فرانسه که کشورش در ماه‌های گذشته رهبری فشارهای اروپایی بر برنامه موشکی ایران را بر عهده داشته، خواستار تشدید نظارت‌ها بر برنامه موشکی ایران شد.

ماکرون: باید بر برنامه موشکی ایران نظارت کنیم/مکانیسم‌های تحریمی لازمند

رئیس‌جمهور فرانسه که کشورش در ماه‌های گذشته رهبری فشارهای اروپایی بر برنامه موشکی ایران را بر عهده داشته، خواستار تشدید نظارت‌ها بر برنامه موشکی ایران شد.
ماکرون: باید بر برنامه موشکی ایران نظارت کنیم/مکانیسم‌های تحریمی لازمند