مبارزه با تروریسم، گفت‌وگو و بازسازی، 3 رکن اساسی خروج سوریه از بحران

مبارزه با تروریسم، گفت‌وگو و بازسازی، 3 رکن اساسی خروج سوریه از بحران
وزیر خارجه چین در استقبال از مشاور رئیس‌جمهور سوریه اعلام کرد مبارزه با تروریسم، گفت‌وگو و بازسازی، 3 رکن اساسی برای خروج از بحران سوریه است.

مبارزه با تروریسم، گفت‌وگو و بازسازی، 3 رکن اساسی خروج سوریه از بحران

وزیر خارجه چین در استقبال از مشاور رئیس‌جمهور سوریه اعلام کرد مبارزه با تروریسم، گفت‌وگو و بازسازی، 3 رکن اساسی برای خروج از بحران سوریه است.
مبارزه با تروریسم، گفت‌وگو و بازسازی، 3 رکن اساسی خروج سوریه از بحران