مثلث محاصره شده «حماه-ادلب-حلب» در سوریه آزاد شد

مثلث محاصره شده «حماه-ادلب-حلب» در سوریه آزاد شد
ارتش سوریه و نیروهای مقاومت از 5 روز گذشته تا به امروز موفق شدند منطقه محاصره شده در مثلث «حماه-ادلب-حماه» را از تروریستهای داعش و جبهه النصره بگیرند.

مثلث محاصره شده «حماه-ادلب-حلب» در سوریه آزاد شد

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت از 5 روز گذشته تا به امروز موفق شدند منطقه محاصره شده در مثلث «حماه-ادلب-حماه» را از تروریستهای داعش و جبهه النصره بگیرند.
مثلث محاصره شده «حماه-ادلب-حلب» در سوریه آزاد شد