محدودیت‌های جدید ایران برای دلار در راستای تقویت ارزش ریال

محدودیت‌های جدید ایران برای دلار در راستای تقویت ارزش ریال
پایگاه خبری فوربس طی گزارشی نوشت دولت ایران محدودیت‌های جدیدی برای استفاده از دلار آمریکا به اجرا گذاشته است؛ به نظر می رسد که اقدامات در راستای تلاش برای متوقف کردن افت بیشتر ارزش ریال است.

محدودیت‌های جدید ایران برای دلار در راستای تقویت ارزش ریال

پایگاه خبری فوربس طی گزارشی نوشت دولت ایران محدودیت‌های جدیدی برای استفاده از دلار آمریکا به اجرا گذاشته است؛ به نظر می رسد که اقدامات در راستای تلاش برای متوقف کردن افت بیشتر ارزش ریال است.
محدودیت‌های جدید ایران برای دلار در راستای تقویت ارزش ریال