محدودیت ترافیکی جاده‌های تهران-شمال در تعطیلات پایان هفته/ محور کندوان امروز و فردا یک‌طرفه است

محدودیت ترافیکی جاده‌های تهران-شمال در تعطیلات پایان هفته/ محور کندوان امروز و فردا یک‌طرفه است
در محور کندوان‌ تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ امروز و فردا از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع است، با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ ‌از کرج به سمت مرزن‌آباد به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

محدودیت ترافیکی جاده‌های تهران-شمال در تعطیلات پایان هفته/ محور کندوان امروز و فردا یک‌طرفه است

در محور کندوان‌ تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ امروز و فردا از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع است، با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ ‌از کرج به سمت مرزن‌آباد به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.
محدودیت ترافیکی جاده‌های تهران-شمال در تعطیلات پایان هفته/ محور کندوان امروز و فردا یک‌طرفه است