محصولات کرمان‌موتور برای چهارمین بار طی ۳ ماه گذشته گران شد/ رشد ۶۰ میلیون تومانی قیمت سانتافه

محصولات کرمان‌موتور برای چهارمین بار طی ۳ ماه گذشته گران شد/ رشد ۶۰ میلیون تومانی قیمت سانتافه
شرکت کرمان‌ موتور قیمت محصولات خود را در مدت 3 ماه تا 59 میلیون تومان افزایش داد به طوری که در مورد سوناتا شاهد افزایش قیمت 48 میلیون تومانی هستیم و قیمت سانتافه نیز 59 میلیون تومان افزایش داشته است.

محصولات کرمان‌موتور برای چهارمین بار طی ۳ ماه گذشته گران شد/ رشد ۶۰ میلیون تومانی قیمت سانتافه

شرکت کرمان‌ موتور قیمت محصولات خود را در مدت 3 ماه تا 59 میلیون تومان افزایش داد به طوری که در مورد سوناتا شاهد افزایش قیمت 48 میلیون تومانی هستیم و قیمت سانتافه نیز 59 میلیون تومان افزایش داشته است.
محصولات کرمان‌موتور برای چهارمین بار طی ۳ ماه گذشته گران شد/ رشد ۶۰ میلیون تومانی قیمت سانتافه