محمد بنا: این شکست‌ها و ناکامی را به گردن می‌گیرم/ به غیر از مردم از هیچ کس دیگری عذرخواهی نمی‌کنم

محمد بنا: این شکست‌ها و ناکامی را به گردن می‌گیرم/ به غیر از مردم از هیچ کس دیگری عذرخواهی نمی‌کنم
ایسنا نوشت: سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با عذرخواهی از مردم به خاطر نتایج ضعیف کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های المپیک گفت: این ناکامی را به گردن می‌گیرم.

محمد بنا: این شکست‌ها و ناکامی را به گردن می‌گیرم/ به غیر از مردم از هیچ کس دیگری عذرخواهی نمی‌کنم

ایسنا نوشت: سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با عذرخواهی از مردم به خاطر نتایج ضعیف کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های المپیک گفت: این ناکامی را به گردن می‌گیرم.
محمد بنا: این شکست‌ها و ناکامی را به گردن می‌گیرم/ به غیر از مردم از هیچ کس دیگری عذرخواهی نمی‌کنم

ابزار رسانه