مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شد+ حکم

مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شد+ حکم
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، روح‌الله خدارحمی به عنوان مدیرعامل جدید بانک کشاورزی منصوب شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شد+ حکم

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، روح‌الله خدارحمی به عنوان مدیرعامل جدید بانک کشاورزی منصوب شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شد+ حکم