مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: اصول ایمنی در این منطقه یکپارچه می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: اصول ایمنی در این منطقه یکپارچه می‌شود
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در سطح وزارت و شرکت ملی نفت ایران فعالیتهای اچ اس یی در پایتخت انرژی کشور یکپارچه می شود که در این زمینه تاکنون ۱۱۴ برنامه تدوین شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: اصول ایمنی در این منطقه یکپارچه می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در سطح وزارت و شرکت ملی نفت ایران فعالیتهای اچ اس یی در پایتخت انرژی کشور یکپارچه می شود که در این زمینه تاکنون ۱۱۴ برنامه تدوین شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: اصول ایمنی در این منطقه یکپارچه می‌شود

دانلود فیلم با لینک مستقیم