مدیرکل اطلاعات هرمزگان: محموله ۴ تنی پیش‌ساز مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

مدیرکل اطلاعات هرمزگان: محموله ۴ تنی پیش‌ساز مواد مخدر در هرمزگان کشف شد
مدیرکل اطلاعات استان هرمزگان از کشف بیش از ۴ تن پیش ساز موادمخدر صنعتی وسنتی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) اداره کل اطلاعات استان هرمزگان خبرداد.

مدیرکل اطلاعات هرمزگان: محموله ۴ تنی پیش‌ساز مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

مدیرکل اطلاعات استان هرمزگان از کشف بیش از ۴ تن پیش ساز موادمخدر صنعتی وسنتی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) اداره کل اطلاعات استان هرمزگان خبرداد.
مدیرکل اطلاعات هرمزگان: محموله ۴ تنی پیش‌ساز مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

خبرگزاری اصفهان