مراسم شام غریبان اباعبدالله(ع) در حسینیه امام خمینی(ره) آغاز شد

مراسم شام غریبان اباعبدالله(ع) در حسینیه امام خمینی(ره) آغاز شد
مراسم سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در حسینیه امام خمینی(ره) آغاز شد.

مراسم شام غریبان اباعبدالله(ع) در حسینیه امام خمینی(ره) آغاز شد

مراسم سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در حسینیه امام خمینی(ره) آغاز شد.
مراسم شام غریبان اباعبدالله(ع) در حسینیه امام خمینی(ره) آغاز شد