مردم باید آثار مهار تورم را در زندگی خود ببینند/ فضای مجازی باید کنترل شود

مردم باید آثار مهار تورم را در زندگی خود ببینند/ فضای مجازی باید کنترل شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقد نیستیم که باید شبکه‌های مجازی را بست اما باید کنترل شود، همه جای دنیا فیلترینگ وجود دارد و نباید این‌طور شبکه مجازی در دسترس ضدانقلاب باشد.

مردم باید آثار مهار تورم را در زندگی خود ببینند/ فضای مجازی باید کنترل شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقد نیستیم که باید شبکه‌های مجازی را بست اما باید کنترل شود، همه جای دنیا فیلترینگ وجود دارد و نباید این‌طور شبکه مجازی در دسترس ضدانقلاب باشد.
مردم باید آثار مهار تورم را در زندگی خود ببینند/ فضای مجازی باید کنترل شود