مروری بر کارنامه هنر-صنعت بازی های رایانه ای در سال 94

مروری بر کارنامه هنر-صنعت بازی های رایانه ای در سال 94
سال 1394 تقریبا به‌واسطه شرایط ویژه اقتصادی برای تمامی نهادها و سازمان‌ها، سال سخت و پرچالشی بود. هنر-صنعت بازی‌های رایانه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نبود و با تمام محدودیت‌های مختلفی که وجود داشت در سال «دولت و ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی»، قدم‌های مهمی را برداشت.

مروری بر کارنامه هنر-صنعت بازی های رایانه ای در سال 94

سال 1394 تقریبا به‌واسطه شرایط ویژه اقتصادی برای تمامی نهادها و سازمان‌ها، سال سخت و پرچالشی بود. هنر-صنعت بازی‌های رایانه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نبود و با تمام محدودیت‌های مختلفی که وجود داشت در سال «دولت و ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی»، قدم‌های مهمی را برداشت.
مروری بر کارنامه هنر-صنعت بازی های رایانه ای در سال 94

فروش بک لینک

گوشی موبایل