مرگ سالانه 155 هزار انگلیسی در اثر بیماری‌های قلبی

مرگ سالانه 155 هزار انگلیسی در اثر بیماری‌های قلبی
براساس جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در انگلیس، مرگ و میر در اثر بیماری قلبی بیش از هر زمان دیگری در این کشور رواج یافته است و سالانه منجر به مرگ 155 هزار نفر می‌شود.

مرگ سالانه 155 هزار انگلیسی در اثر بیماری‌های قلبی

براساس جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در انگلیس، مرگ و میر در اثر بیماری قلبی بیش از هر زمان دیگری در این کشور رواج یافته است و سالانه منجر به مرگ 155 هزار نفر می‌شود.
مرگ سالانه 155 هزار انگلیسی در اثر بیماری‌های قلبی
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb MIT License