مسئولان بانک مرکزی قول حل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را دادند

مسئولان بانک مرکزی قول حل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را دادند
علی لاریجانی تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی در نشست غیرعلنی امروز مجلس قول دادند مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی اعتباری حل شود.

مسئولان بانک مرکزی قول حل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را دادند

علی لاریجانی تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی در نشست غیرعلنی امروز مجلس قول دادند مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی اعتباری حل شود.
مسئولان بانک مرکزی قول حل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را دادند