مسئول بهشت و جهنم مردم نیستم/ خبرنگاران با پولدارها مشکل دارند

مسئول بهشت و جهنم مردم نیستم/ خبرنگاران با پولدارها مشکل دارند
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: عدالت از نظر بنده طور دیگری تعریف شده من مسئول بهشت و جهنم نیستم. خدا هم نیستم. مسئول اینکه در جامعه چه کسی شریف‌تر است هم نیستم از نظر من عدالت این است که هر خودروی شخصی به هر دلیلی که وارد طرح ترافیک شود باید عوارض برابر بدهد.

مسئول بهشت و جهنم مردم نیستم/ خبرنگاران با پولدارها مشکل دارند

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: عدالت از نظر بنده طور دیگری تعریف شده من مسئول بهشت و جهنم نیستم. خدا هم نیستم. مسئول اینکه در جامعه چه کسی شریف‌تر است هم نیستم از نظر من عدالت این است که هر خودروی شخصی به هر دلیلی که وارد طرح ترافیک شود باید عوارض برابر بدهد.
مسئول بهشت و جهنم مردم نیستم/ خبرنگاران با پولدارها مشکل دارند