مستند جنجالی جشنواره عمار، فروردین اکران عمومی می‌شود

مستند جنجالی جشنواره عمار، فروردین اکران عمومی می‌شود
یک روز بعد از لغو چندباره اکران مستند «زمستان یورت» که به مسائل و مشکلات کارگران معدن یورت می‌پردازد، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار از ورود این اثر به شبکه اکران خود خبر داد.

مستند جنجالی جشنواره عمار، فروردین اکران عمومی می‌شود

یک روز بعد از لغو چندباره اکران مستند «زمستان یورت» که به مسائل و مشکلات کارگران معدن یورت می‌پردازد، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار از ورود این اثر به شبکه اکران خود خبر داد.
مستند جنجالی جشنواره عمار، فروردین اکران عمومی می‌شود