مسکو رسما از قاهره برای حضور در نشست سوچی دعوت کرده است

مسکو رسما از قاهره برای حضور در نشست سوچی دعوت کرده است
مهر نوشت: سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که مقامات مسکو رسما از قاهره برای شرکت در نشست صلح سوریه در شهر سوچی دعوت به عمل آورده اند.

مسکو رسما از قاهره برای حضور در نشست سوچی دعوت کرده است

مهر نوشت: سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که مقامات مسکو رسما از قاهره برای شرکت در نشست صلح سوریه در شهر سوچی دعوت به عمل آورده اند.
مسکو رسما از قاهره برای حضور در نشست سوچی دعوت کرده است