مسکو: قطعنامه ضدروسی پارلمان اروپا را تلافی خواهیم کرد

مسکو: قطعنامه ضدروسی پارلمان اروپا را تلافی خواهیم کرد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه‌ای علیه روسیه و رسانه‌های این کشور تأکید کرد، مسکو در صورت اجرایی شدن این قطعنامه، تلافی خواهد کرد.

مسکو: قطعنامه ضدروسی پارلمان اروپا را تلافی خواهیم کرد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه‌ای علیه روسیه و رسانه‌های این کشور تأکید کرد، مسکو در صورت اجرایی شدن این قطعنامه، تلافی خواهد کرد.
مسکو: قطعنامه ضدروسی پارلمان اروپا را تلافی خواهیم کرد