مشاهده لاشه یک قلاده فوک کاسپین در ساحل انزلی

مشاهده لاشه یک قلاده فوک کاسپین در ساحل انزلی
در پی تماس یکی از شهروندان بندرانزلی مبنی بر مشاهده لاشه یک قلاده فوک کاسپین یا خزری، اکیپی از کارشناسان به همراه تجهیزات نمونه برداری به محل اعزام شدند.

مشاهده لاشه یک قلاده فوک کاسپین در ساحل انزلی

در پی تماس یکی از شهروندان بندرانزلی مبنی بر مشاهده لاشه یک قلاده فوک کاسپین یا خزری، اکیپی از کارشناسان به همراه تجهیزات نمونه برداری به محل اعزام شدند.
مشاهده لاشه یک قلاده فوک کاسپین در ساحل انزلی