مشخصات فنی اسلحه‌ای که تحویل تک‌تیراندازهای ارتش شد/همه چیز درباره دراگانوف

مشخصات فنی اسلحه‌ای که تحویل تک‌تیراندازهای ارتش شد/همه چیز درباره دراگانوف
تک تیراندازهای نیروی زمینی ارتش، سلاح‌های بهینه شده دراگانوف خود را امروز تحویل گرفتند. نیروی زمینی ارتش این سلاح را بهینه‌سازی کرده است اما دراگانوف یا اس‌وی‌دی چه مشخصات فنی دارد؟

مشخصات فنی اسلحه‌ای که تحویل تک‌تیراندازهای ارتش شد/همه چیز درباره دراگانوف

تک تیراندازهای نیروی زمینی ارتش، سلاح‌های بهینه شده دراگانوف خود را امروز تحویل گرفتند. نیروی زمینی ارتش این سلاح را بهینه‌سازی کرده است اما دراگانوف یا اس‌وی‌دی چه مشخصات فنی دارد؟
مشخصات فنی اسلحه‌ای که تحویل تک‌تیراندازهای ارتش شد/همه چیز درباره دراگانوف

بک لینک رنک 8

روزنامه قانون