مشکلات بزرگ جز با همدلی، همفکری و کنار هم نشستن احزاب مختلف حل نخواهد شد

مشکلات بزرگ جز با همدلی، همفکری و کنار هم نشستن احزاب مختلف حل نخواهد شد
تولیت آستان حرم مطهر امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه هنوز بوی خون جوانان در سرزمین های اسلام که بر اثر تفکر غلط داعش بر زمین ریخته شد استشمام می‌شود، گفت: مشکلات بزرگ جز با همدلی، همفکری و کنار هم نشستن احزاب مختلف حل نخواهد شد.

مشکلات بزرگ جز با همدلی، همفکری و کنار هم نشستن احزاب مختلف حل نخواهد شد

تولیت آستان حرم مطهر امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه هنوز بوی خون جوانان در سرزمین های اسلام که بر اثر تفکر غلط داعش بر زمین ریخته شد استشمام می‌شود، گفت: مشکلات بزرگ جز با همدلی، همفکری و کنار هم نشستن احزاب مختلف حل نخواهد شد.
مشکلات بزرگ جز با همدلی، همفکری و کنار هم نشستن احزاب مختلف حل نخواهد شد