مشکلات محله صفائیه درکمیته نظارت شورای تهران بررسی شد/معتادان وکارتن خواب‌ها مشکل بزرگ محله

مشکلات محله صفائیه درکمیته نظارت شورای تهران بررسی شد/معتادان وکارتن خواب‌ها مشکل بزرگ محله
پیرهادی عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته نظارت کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در راستای بررسی مشکلات محلات منطقه 20، طی جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان کمیته نظارت و مدیریت شهری به بررسی مشکلات و خواسته های شورایاری، هیئت امنا و اهالی محله صفائیه پرداخت.

مشکلات محله صفائیه درکمیته نظارت شورای تهران بررسی شد/معتادان وکارتن خواب‌ها مشکل بزرگ محله

پیرهادی عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته نظارت کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در راستای بررسی مشکلات محلات منطقه 20، طی جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان کمیته نظارت و مدیریت شهری به بررسی مشکلات و خواسته های شورایاری، هیئت امنا و اهالی محله صفائیه پرداخت.
مشکلات محله صفائیه درکمیته نظارت شورای تهران بررسی شد/معتادان وکارتن خواب‌ها مشکل بزرگ محله

آهنگ جدید