مصطفی‌جوکار مربی تیم ملی کشتی شد

مصطفی‌جوکار مربی تیم ملی کشتی شد
با تصمیم فدراسیون کشتی مسعود مصطفی‌جوکار به عنوان مربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان انتخاب شد.

مصطفی‌جوکار مربی تیم ملی کشتی شد

با تصمیم فدراسیون کشتی مسعود مصطفی‌جوکار به عنوان مربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان انتخاب شد.
مصطفی‌جوکار مربی تیم ملی کشتی شد