مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد+سند

مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد+سند
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد و خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند.

مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد+سند

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد و خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند.
مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد+سند