مطالبه 3 ساله رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات/ نتیجه نامعلوم وعده ایجاد 130 هزار شغل ICT

مطالبه 3 ساله رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات/ نتیجه نامعلوم وعده ایجاد 130 هزار شغل ICT
برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

مطالبه 3 ساله رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات/ نتیجه نامعلوم وعده ایجاد 130 هزار شغل ICT

برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.
مطالبه 3 ساله رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات/ نتیجه نامعلوم وعده ایجاد 130 هزار شغل ICT

فروش بک لینک