معرفی چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران

معرفی چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران
دهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و هشتمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور وزیر صنعت و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

معرفی چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران

دهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و هشتمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور وزیر صنعت و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.
معرفی چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران

دانلود مستقیم تلگرام فارسی